Locaties voetbaldagen

Sportcomplex de Koekoek
Kwekerijleane 2A
9041 ER, Berlikum

Sportcomplex de Sândobbe
Dominee L. Tinholtstraat 5
8723 CW, Koudum

Contactgegevens

Feike Vrieswijk
tel: 06-46096672
e-mail: info@voetbalkampfriesland.nl

Hendrik van der Baan
tel: 06-50511061
e-mail: info@voetbalkampfriesland.nl